Clipcoaching.nl

coaching en mentorschap Work-life balance als uitdaging van deze tijd

De eisen aan ons worden steeds hoger en er is geen tijd voor toekomst- en oplossingsgerichte reflectie met de nodige distantie of alternatief perspectief. We gebruiken probleemgerichte analyses graag om snel beslissingen te kunnen nemen. Voor echt duurzame oplossingen zijn echter innovatie en een holistische kijk op verbindingen nodig.

Maatregelen als persoonlijkheidsontwikkeling en zelfreflectie zouden een ideale voorwaarde zijn om managementtaken onder de knie te krijgen en om te kunnen gaan met de snel veranderende omstandigheden. Maar deze schieten meestal tekort. Coaching is een methode om een ​​beschermd kader te creëren voor reflectie en groei.

Coachen in een professionele context werk leven balans

In alle huidige onderzoeken staat een goede balans tussen werk en privé voorop. De kwestie van het eigen functioneren baart ook de managementniveaus van veel bedrijven zorgen. Ze klagen over de afwezigheid van toppresteerders en zoeken steun bij coaches en adviseurs. Coaching is de laatste jaren een waardevolle dienstverlening geworden voor deze doelgroep. De klassieke rol van de coach volstaat in dergelijke contexten echter vaak niet.

Coach en begeleider

Beroeps- en levenservaring is ook vereist bij het selecteren van een geschikte coach. Deze behoefte resulteerde in een nieuwe combinatie van twee verschillende rollen en een differentiatie van de geschikte methoden. Met een coach en een externe mentor kun je als klant jezelf, je eigen visies en strategieën grondig onder de loep nemen en je (leiderschaps)persoonlijkheid versterken. Je eigen persoonlijkheid en uitstraling kun je niet aanleren, maar wel ontwikkelen en hebben ondersteuning nodig.